شرکت های بیمه در دوران کرونا چقدر خسارت پرداخت کرده اند

از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه سال ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک ۱۶۷۰۰ میلیارد ریال خسارت در رشته بیمه های درمان تکمیلی بابت بیماری کرونا از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.

گزارش ریسک نیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی از ابتدای شیوع بیماری کرونا در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ تا انتهای آذرماه سال ۱۴۰۰ در مجموع نزدیک ۱۶۷۰۰ میلیارد ریال خسارت در رشته بیمه های درمان تکمیلی بابت بیماری کرونا از سوی صنعت بیمه پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش از مجموع خسارت های پرداختی حدود دو درصد مربوط به سال ۹۸ و چهل و یک درصد مربوط به سال ۹۹ و پنجاه و هفت درصد باقیمانده نیز به سال ۱۴۰۰ مربوط می شود.

این گزارش از حدود ۳۶ درصد مربوط به هزینه های بستری، ۱۷ درصد مصارف دارویی، ۱۴ درصد آزمایش، ۹درصد ویزیت و ۶ درصد عکسبرداری خبر می دهد و می افزاید: در خصوص ۱۸ درصد از هزینه های گزارش شده از سوی شرکت های بیمه نوع هزینه مشخص نشده است.

بر اساس همین گزارش سهم خسارت های پرداختی شرکتهای بیمه بابت هزینه های درمانی بیماری کرونا ازابتدای اسفند ۹۸ تا پایان آذر ۱۴۰۰ معادل شش درصد از مجموع خسارت های پرداختی بیمه های درمانی در این بازه زمانی اعلام شده است.

البته ذکر این نکته لازم است که در گزارش حاضر برخی از هزینه های درمانی به دلایل فنی تفکیک نشده زیرا برخی شرکت های بیمه امکان ثبت هزینه های بیمارستانی و پاراکلینیکی بیماری کرونا را به صورت مجزا از سایر بیماری ها در سیستم های خسارت نداشته و در مورد برخی تعهدات به ویژه ویزیت، دارو و عکسبرداری(سی تی اسکن) نیز به دلیل عدم ثبت نوع بیماری در نسخ مربوطه، امکان تفکیک هزینه بیماری کرونا از سایر بیماریها در این موارد وجود ندارد.

بنابراین اطلاعات ارائه شده دقیقا دربرگیرنده تمامی هزینه خسارت این بیماری در صنعت بیمه نیست و در برخی موارد سرجمع خسارت پرداختی به صورت تجمیع سازی شده در این گزارش آمده است.