قطع همكاری شركت های بیمه با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه

بیمه

محمدجواد آقاجری، طی بخشنامه ای شرکت های بیمه را از همکاری با افراد فاقد مجوز فعالیت بیمه ای از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منع کرد.

به گزارش کارگزاری بیمه اعتماد انرژی از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی محمدجوادآقاجری، مدیرکل نظارت بر شبکه خدمات بیمه ای بیمه مرکزی در این بخشنامه اعلام کرد، براساس گزارشات واصله، افرادی بدون داشتن هرگونه مجوز های قانونی از طریق چاپ کارت ویزیت و انجام تبلیغات گسترده در سطح استان خوزستان، با جعل عنوان کارگزار رسمی بیمه و سوء استفاده از آرم و عنوان بیمه مرکزی ایران و برخی از شرکتهای بیمه، اقدام به فعالیت غیرمجاز بیمه ای می کنند.
وی از مدیران شبکه فروش شرکت های بیمه خواست تا از هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه با این شخاص و سایر افراد غیرمجاز جلوگیری شود.
آقاجری در پایان اعلام کرد: در صورت مشاهده هرگونه همکاری شعب و نمایندگان تابعه، با افراد فاقد مجوز در زمینه عرضه خدمات بیمه ای، وفق مقررات با آنان رفتار خواهد شد .